Qui som?

En aquets moments a Catalunya som 11 iniciatives que volem fer realitat la pedagogia Waldorf, a través de grups de joc, parvularis i escoles.

 

Estem vinculades en una XARXA amb els següents objectius:

 

 • Donar a conèixer i promoure la nostra tasca educativa per mitjà de les activitats desenvolupades dins de cada iniciativa: conferències, tallers per pares i mares, tallers d’elaboració de joguines, celebració de festes i trobades per intercanviar experiències pedagògiques.  

 

 • Crear una imatge comú per donar a conèixer els trets d’identitat de la pedagogia Waldorf. 

 

 • Oferir un a nova manera d’educar a Catalunya, fonamentada en el coneixement de l’ésser humà donat pel pedagog i filòsof Rudolf Steiner. 

 

 • Oferir una escola on treballen conjuntament pares, mares i mestres en un ambient respectuós amb el medi natural i el entorn social on es troba. 

 

Trets comuns d’identitat d’escoles i iniciatives 

 • Fruit de trobades entre famílies i mestres amb la necessitat de crear un espai educatiu diferent on protegir el benestar dels infants i aplicar mitjans educatius de qualitat que respectin el procés natural de  desenvolupament dels infants de tal manera que puguin construir bases sòlides en la seva relació amb ells mateixos i amb el món.

 

 • Creació d’un entorn educatiu conscient dels seus valors que camini cap a una excel·lència transformadora de l’individu i de la societat, propiciant una comunitat de persones que volen compartir i redescobrir els valors que ens fan mes humans.

 

 • Molta cura de l’espai, mobiliari, joguines... utilitzant pintures i materials naturals i ecològics.

 

 • Entitats sense ànim de lucre. * Respecte per la diversitat , i la llibertat religiosa i filosòfica.

 

 • Respecte a l'infant i al seu desenvolupament natural.

 

 • Formació especifica en pedagogia Waldorf de tots els mestres.

 

 • Participació de tots els pares i mares en la vida de la institució, i en algunes iniciatives son responsables de tasques administratives i de manteniment.

 

 • Divulgació de la pedagogia Waldorf per mitja de: Fires,Conferencies impartides per professionals de diferents àmbits: de la pedagogia, medicina i salut, banca ètica, arts i oficis, arterapia... obertes a tothom,Tallers i cursos per la formació dels pares i mares.

 

 • Disposició d’oferir un servei cultural al barri i al poble on es troben ubicades.

 

 • ORGANITZACIÓ interna viscuda com un organisme viu on tots els membres tenen una importància vital on pares i mestres participen conjuntament i co-responsable en totes les tasques i aspectes de la vida de l’escola, sigui associació o cooperativa.

 

 • Plena disponibilitat de l’equip pedagògic per atendre las necessitats educatives de les famílies.